Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA

----

WGLĄD

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę ShirtSupremacy. W całej witrynie używamy terminów „my”, „nas” i „nasz” w odniesieniu do ShirtSupremacy. Niniejsza witryna internetowa, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami, do których zapewnia dostęp, jest oferowana przez ShirtSupremacy Tobie i Tobie, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich zasad, warunków, zasad i zawiadomień zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od naszej firmy, bierzesz udział w naszej „Usłudze” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”). ”), w tym zgodnie z warunkami i zasadami wymienionymi w niniejszym dokumencie i/lub dostępnymi za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do osób odwiedzających, sprzedawców, klientów, sprzedawców i/lub dostawców treści.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej i korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, możesz nie mieć możliwości dostępu do Witryny lub korzystania z jej Usług. Jeżeli niniejsze Warunki korzystania stanowią ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do nich.

Wszelkie nowe narzędzia lub funkcje dodane do tego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację takich aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Kontynuując dostęp do Witryny lub korzystanie z niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian, akceptujesz te zmiany.
Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Firma ta zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN KORZYSTANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś lub przekroczyłeś wiek pełnoletności obowiązujący w Twoim regionie, prowincji lub stanie i że udzieliłeś nam pozwolenia na umożliwienie korzystania z tej witryny osobom niepełnoletnim pozostającym na Twoim utrzymaniu.

Podczas korzystania z Usługi nie wolno Ci używać naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych ani naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ROZDZIAŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi kogokolwiek w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i że obejmuje to (a) transmisje w wielu sieciach; oraz (b) zmian dokonanych w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Dane Twojej karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi, ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej zgody. wyraźnie napisane.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.


ROZDZIAŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli informacje oferowane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani traktować ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z bardziej istotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jeśli polegasz na zawartości tej witryny, robisz to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji dane historyczne nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na tej stronie. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.


ROZDZIAŁ 4 – ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę ceny, modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ROZDZIAŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Możliwe jest, że niektóre produkty lub usługi będą dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Ilości tych produktów lub usług mogą być ograniczone, a ich zwrot lub wymiana może ściśle podlegać naszej Polityce zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolorystykę i zdjęcia produktów występujących w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów na ekranie komputera.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej konkretnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Pozwalamy sobie na skorzystanie z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta produktów lub usług na tej stronie jest nieważna, jeśli jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które zakupisz lub uzyskasz, spełni Twoje oczekiwania lub że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.


ROZDZIAŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. Jeśli zmienimy lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z Tobą przy użyciu adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. . Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem zostały złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


ROZDZIAŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani którymi nie zarządzamy.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy Ci dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za nic, co może wynikać lub być związane z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie według Twojego uznania i na Twoje ryzyko. Ponadto Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z warunkami udostępniania tych narzędzi przez odpowiednich dostawców zewnętrznych i zaakceptowanie tych warunków.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe usługi i/lub funkcje będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.


ARTYKUŁ 8 – LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania lub oceniania ich treści lub dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści lub strony internetowe lub inne treści, produkty lub usługi pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji związanych z tymi stronami internetowymi osób trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki tych stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych samych osób trzecich.


ARTYKUŁ 9 – UWAGI, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeżeli na naszą prośbę prześlesz określone treści (np. w ramach udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, czy pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie zwane „Komentarzami”), udzielasz nam prawa do modyfikowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich komentarzy, które nam przesyłasz, w dowolnym momencie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) aby zrekompensować komukolwiek wszelkie przekazane komentarze; lub (3) odpowiadać na komentarze.
7. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać treści i Konta zawierające treści, które według własnego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub które naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani żadnych innych praw osobistych lub własności intelektualnej. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie powinny zawierać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych ani wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie przesłane przez Ciebie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie Twoich danych osobowych do naszego sklepu reguluje nasza Polityka prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.


ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, dotyczące opisów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu dostawy i dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, a nawet do anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne, i to w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożyłeś zamówienie).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie można określić żadnej konkretnej daty aktualizacji lub odświeżenia Usługi ani jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, co wskazywałoby, że wszystkie informacje oferowane w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.


ARTYKUŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z serwisu lub jego zawartości:
(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek lokalnych rozporządzeń lub międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub prawa; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) do przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany do naruszenia funkcjonalności lub działania Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, a także innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, przejmowania domeny, wyłudzania informacji, przeglądania, eksplorowania lub skanowania sieci; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony, a także innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia jakichkolwiek zakazów użytkowania.


ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać podczas korzystania z Usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy wycofać Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone użytkownikowi za jej pośrednictwem są (o ile wyraźnie nie zostało to przez nas wyraźnie określone) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.
ShirtSupremacy, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody. karne, szczególne lub wtórne, w tym między innymi utrata zysków, przychodów, oszczędności lub danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (nawet w przypadku zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej, powstałe w wyniku użytkowania przez Ciebie Usługi lub jakiejkolwiek usługi lub produktu korzystającego z niej, lub jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi błędy lub pominięcia w treści lub jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś ostrzeżony o możliwości ich wystąpienia.
Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w takich stanach lub jurysdykcjach będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić ShirtSupremacy oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed szkodą. wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie lub w wyniku naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw strony trzeciej .


ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług. użytkowania, bez wpływu tej oceny na ważność i stosowanie pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy lub podejrzewamy, że naruszasz lub naruszyłeś jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Pozostaniesz wówczas odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy włącznie, w wyniku czego możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ARTYKUŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Jakiekolwiek niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług lub wszelkie inne zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub odnoszące się do Usługi stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi. . Zastępują one wszystkie wcześniejsze i jednoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności co do interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora.


ARTYKUŁ 18 – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Warunki świadczenia usług, a także wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.


ARTYKUŁ 19 – ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA

W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację takich aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej witryny internetowej i Usługi po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług, akceptujesz te zmiany.


ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres koszulekupremacy@gmail.com.